විශේෂාංගික නිෂ්පාදනය

හඳුන්වා දෙන WD-40® Smart Straw®

ආකාර දෙකකට ස්ප්‍රේ කල හැකිය: ගලා යැවීමට ඉහළට හරවන්න, විදීමට පහළට හරවන්න

භාවිතය සදහා ඔබ කළ යුත්තේ අනෙක් අතට හැරවීම පමණි!

WD-40® Smart Straw® සමගින් ඔබේ වැඩ දැන් වඩාත් පහසු කරගන්න

ඉහළට හරවන්න

ඉලක්ක කළ ප්‍රදේශයට සහ ළඟා වීමට අපහසු ස්ථානවලට හොඳින් ස්ප්‍රේ කරන්න.

පහතට හරවන්න

සමස්ත ප්‍රදේශය ආවරණය සඳහා ස්ප්‍රේ කරන්න.

නිෂ්පාදනයෙන් ඇති ප්‍රයෝජන

එකම කෑනය - දහසක් ප්‍රයෝජන

ලෝහ මතුපිටයන් මළ කෑමෙන් සහ තෙතමනයෙන් ආරක්ෂා කරයි.

ග්‍රීස්, දැලිකුණු සෝදා හරියි, ලේබල් ඉවත් කරයි, ටේප් සහ කඩදාසි ස්ටිකර් පහසුවෙන්ම ඉවත් කර පිරිසිඳු කරයි.

සියලු ආකාරයේ චලනය වන කොටස් සදහා ලිහිසි ගුණය ලබා දෙයි.

විද්‍යුත් පද්ධතිවල ඇති දෝෂ සහිත පරිපථවල තෙතමනය ඉවත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

ලෝහවලට කාවැදුණු මළකඩ තුලට කාවැදී මළකඩ බුරුල් කර ඇලුණු ලෝහ කොටස් නිදහස් කරයි. භාවිතයට පහසුයි. භාවිත සදහා නොපිට පෙරළන්න.

ස්ථිර ලෙස සවි කර ඇති බටය නිසා නැවතත් කිසිදාක බටය නැති නොවේ.

නිෂ්පාදන වර්ග

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති සියළුම
WD-40® නිෂ්පාදන පිලිබදව දැනගන්න

මෝටර් රථය

යතුරු පැදිය

යතුරු පැදිය

DIY

නිවස

කර්මාන්ත ශාලා / බර වැඩ

ඵලදායී ලෙස අපගේ නිෂ්පාදන භාවිත කරන ආකාරය දැන ගන්න

බාගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ කවර නිෂ්පාදන වර්ගයේ නිපැයුම පිළිබද දැයි තෝරන්න! නොමිලයේම බාගන්න!

අවශ්‍ය වන නිෂ්පාදන වර්ගය:

2. කර්මාන්ත ශාලා / බර වැඩ

WD-40® පිළිබඳව

ලිහිසි කිරීම, දුහුවිලි විරෝධී ආරක්ෂණය, පිරිසිඳු කිරීම, තෙතමනය සහ ඇලෙන සුළු දෑ ඉවත් කිරීම සඳහා ඔබ WD-40® තෝරා ගත යුතු ප්‍රධාන හේතු තුනකි

Established

1953 දී සංස්ථාපිත WD-40® සමාගම සැබැවින්ම ගෝලීය සන්නාමයක් ලෝක මට්ටමේ දී නිර්මාණය කරගෙන ඇති අතර, අපගේ කීර්තිමත් ප්‍රකට නඩත්තු නිෂ්පාදනය රටවල් සහ කලාප 176කට වැඩි ගණනක් පුරා අලෙවි කරයි

Quality

WD-40® නිෂ්පාදනය මගින් ලිහිසි කිරීම, ආරක්ෂා කිරීම, අභ්‍යන්තරයට කාවැදීම, පවිත්‍ර කිරීම සහ තෙතමනය වියළා හැරීම සිදු කරයි

Wide Uses

“ප්‍රයෝජන දහස් ගණනක් ඇති නිෂ්පාදනය” ලෙස ප්‍රචලිත WD-40® ඔබගේ නඩත්තු අවශ්‍යතා සියල්ල සම්පූර්ණ කරයි

මිලදී ගත හැකි ස්ථාන

ආසන්නතම අපගේ අලෙවි නියෝජිතයෙකුගෙන් අදම ලබාගන්න!

රටපුරා පිහිටි හාඩ්වෙයාර් ස්ථාන, වාහන සහ යතුරුපැදි අමතර කොටස් අලෙවි ස්ථාන, සුපිරි වෙළදසැල් සහ වෙබ් අඩවි හරහා ලබා ගත හැකිය

© WD-40 Company. All Rights Reserved